Projekt konstrukcyjny interdyscyplinarny

The structural design of interdisciplinary

2017L

Kod przedmiotu1609N2-PKI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzającestudia inżynierskie pierwszego stopnia
Wymagania wstępneznajomość zagadnień związanych z materiałami konstrukcyjnymi, technologią ich kształtowania, obliczeniami wytrzymałościowymi, umiejętność posługiwania się rysunkiem technicznym, systemami CAD/CAE, rozwiązywaniem prostych zadań projektowo-konstrukcyjnych
Opis ćwiczeńProjekt z zakresu konstrukcji z elementami elektroniki, hydrauliki, pneumatyki itd. – projekt realizowany w zespołach projektowych. Zakres opracowania projektu obejmuje: opracowanie założeń, konstrukcyjnych do budowy obiektów technicznych, opracowanie koncepcyjne wytworu ogólnych i cząstkowych, wybór optymalnej koncepcji i dobór cech konstrukcyjnych wytworu i elementów składowych, szkic techniczny konstrukcji, dokumentacja techniczna projektowanego obiektu, obliczenia i analizy wytrzymałościowe z wykorzystaniem systemów CAE, opis techniczny wytworu, prezentacja projektu.
Opis wykładów?
Cel kształceniaCelem kształcenia jest wypracowanie u studenta umiejętności i zespołowego rozwiązywania problemów projektowo-konstrukcyjnych oraz zdobycie niezbędnej do tego typu działań wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Literatura podstawowa1) Dietrich Marek i inni , 1995r., "Podstawy konstrukcji maszyn", wyd. Wydawnictwo Nauk Technicznych, t.1,2,3, 2) Osińskiego Z. , 1999r., "Podstawy konstrukcji maszyn", wyd. Wyd. Naukowe PWN , 3) Kurmaz L. W. , 1999r., "Podstawy konstrukcji maszyn. Projektowanie", wyd. Wyd. PWN , 4) Osiński Z., J. Wróbel, "Wybrane Metody Komputerowego Wspomagania Konstruowania Maszyn", wyd. Wyd. PWN , 5) Muller L., A. Wilk , 1996r., "Podstawy konstrukcji maszyn", wyd. Wyd. PWN , 6) Muller L., 1996r., "Przekładnie zębate", wyd. Wydawnictwo Nauk Technicznych, 7) Reguła J., Ciania W., 1993r., "Podstawy konstrukcji maszyn", wyd. AR-T Olsztyn, t.1,2, 8) Miąskowski W., Reguła J., 2002r., "Podstawy Konstrukcji Maszyn. Przykłady obliczeń połączeń śrubowych i spawanych.", wyd. UWM Olsztyn.
Literatura uzupełniająca
UwagiSugeruje się dobieranie członków zespołów projektowych o różnych umiejętnościach/wykształceniu