Praca przejściowa E

Term project E

2018Z

Kod przedmiotu1609N2-PRACPE
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającemechanika, wytrzymałość materiałów, budowa maszyn, fizyka
Wymagania wstępnewymagania względem praktycznych umiejętności, z przedmiotów poprzedzających.
Opis ćwiczeńPrzydzielenie studentom tematów pracy przejściowej Określenie wymagań i założeń projektu Zajęcia konsultacyjne dotyczące realizacji wybranych przez studentów tematów pracy przejściowej Prezentacja przez studentów wykonanych projektów i ich ocena
Opis wykładówPrzydzielenie studentom tematów pracy przejściowej Określenie wymagań i założeń projektu Zajęcia konsultacyjne dotyczące realizacji wybranych przez studentów tematów pracy przejściowej Prezentacja przez studentów wykonanych projektów i ich ocena
Cel kształceniaStudent poznaje metody i środki Związane z eksploatacją maszyn
Literatura podstawowa1. Nizinski S.,Michalski R, 2002r., "Diagnostyka obiektów technicznych", wyd. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, 2. Żółtowski B. Cempel C. , 2004r., "Inżynieria diagnostyki maszyn", wyd. PTDT i ITE.
Literatura uzupełniająca
Uwagi