Praca dyplomowa E

Diploma thesis

2018L

Kod przedmiotu1609N2-PRDYPE
Punkty ECTS 20
Typ zajęć Pracownia magisterska
Przedmioty wprowadzającewynikające z programu studiów
Wymagania wstępnewynikające z programu studiów
Opis ćwiczeńFormułowanie tematu i tytułu pracy dyplomowej, zasady formułowania celu (celów) pracy i jej zakresu, istota przeglądu literatury, zasady doboru i cytowania literatury, styl i zasady pisowni pracy dyplomowej.
Opis wykładówSeminaria
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nauczenie studenta metodyki pisania prac dyplomowych.
Literatura podstawowaT. Rawa, Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych, Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012.
Literatura uzupełniającaD. Lindsay, Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Politechnika Wrocławska, 1995
Uwagi