Teoria i technika eksperymentu

Theory and technique of experiment

2017L

Kod przedmiotu1609N2-TEITEK
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mańczak K., 1976r., "Technika Planowania Eksperymentu", wyd. Wyd. WNT Warszawa, t.I, 2) Korzyński M., 2006r., "Metodyka Eksperymentu", wyd. Wyd. WNT Warszawa, t.I / II.
Literatura uzupełniająca
Uwagi