Terotechnologia

Terotechnology

2018L

Kod przedmiotu1609N2-TEROT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającePodstawy eksploatacji i niezawodności. Utrzymanie maszyn
Wymagania wstępneZnajomość podstaw eksploatacji, i niezawodności, posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym.
Opis ćwiczeńProjektowanie metod ocenowych cząstkowych i kompleksowych eksploatacji pojazdów i maszyn. Analiza ryzyka eksploatacji. Analiza SWOT. Optymalizacja procesów technologicznych. Analiza Pareto. Obliczanie kosztów cyklu życia obiektów technicznych.
Opis wykładówTerotechnologia - jako nauka i dyscyplina wykorzystująca cykl życia produktu i technologii. Identyfikacja wymagań technologicznych dotyczących maszyn i obiektów technicznych. Technologiczne traktowanie eksploatacji pojazdów i maszyn. Sformułowanie wymagań bezpieczeństwa. Zasady oceniania maszyn i urządzeń technicznych na podstawie metody SWOT. Metody ocenowe cząstkowe i kompleksowe eksploatacji. Koszty cyklu życia obiektów technicznych.
Cel kształceniaHolistyczne ujmowanie cyklu życia maszyn i technologii. Kryterium ekonomiczne (koszty jednostkowe cyklu życia maszyn i pojazdów (life cycle costs). Analizowanie czynników wpływających na wybór technologii produkcji, usług i transportu. Rozpatrywanie problemów w fazie wytwarzania pojazdów i maszyn, eksploatacji oraz likwidacji. Uwzględnienie zadań likwidacji pojazdów i maszyn w procesach projektowania. Ekonomizacja trwałości maszyn w procedurach recyklingu.
Literatura podstawowa1) Pod red. Niziński S., Michalski R., 2002r., "Utrzymanie pojazdów i maszyn", wyd. ITE Radom, 2) Downarowicz O., 1997r., "System eksploatacji. Zarządzanie zasobami techniki.", wyd. ITE Radom, 3) Cygan Z., Sienkiewicz P., Wojtczak J., 1994r., "Metodologia badań eksploatacji systemów technicznych.", wyd. Zakład Systemów Ekonomicznych, Warszawa.
Literatura uzupełniająca
Uwagi