Współczesne materiały inżynierskie

Modern engineering materials

2018Z

Kod przedmiotu1609N2-WSMIN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceMateriałoznawstwo i obróbka cieplna,Technologia metali, Tworzywa sztuczne i kompozyty,Technogie spajania, Technogie wytwarzania.
Wymagania wstępnewiedza ogólnotechniczna
Opis ćwiczeńIdentyfikacja materiałów inżynierskich oraz ich właściwości na podstawie wybranych części maszyn i narzędzi. Systemy klasyfikacji i oznaczanie stopów żelaza i metali nieżelaznych na podstawie PN, EN. Zamienniki materiałowe. Materiały na części maszyn i narzędzia wytwarzane metodą spiekania proszków. Wspomagany komputerowo dobór materiałów inżynierskich. Właściwości materiałów ceramicznych. Zużycie korozyjne elementów urządzeń, konstrukcji oraz narzędzi. Materiały kompozytowe. Biomateriały. Materiały szklane.
Opis wykładówCharakterystyka i właściwości materiałów inżynierskich. Metody wytwarzania materiałów inżynierskich. Stale o podwyższonej wytrzymałości : stale maraging, stale bainityczne, stale o strukturze gradientowej. Materiały ceramiczne i ich właściwości. Materiały biomimetyczne ich zastosowanie. Rozwój materiałów kompozytowych i polimerowych. Materiały twarde i supertwarde- techniki wytwarzania, właściwości i zastosowanie. Rola nanomateriałów i materiałów inteligentnych. Materiały nadprzewodzące i węglowe. Stopy metali nieżelaznych w zastosowaniach inżynierskich. Stopy nadplastyczne. Materiały amorficzne i nanokrystaliczne. Materiały typu SMART.
Cel kształceniaPoznanie najnowszych osiągnięć materiałowo-technologicznych mających zastosowanie na części maszyn i urządzeń, na narzędzia, konstrukcje oraz elementy funkcjonalne.Omawiane są w ujęciu problemowym możliwości kształtowania struktury i właściwości materiałów konstrukcyjnych, które wytwarzane są metodami obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej,termomechanicznej. Omawiane są również w ujęciu technicznym stopy metali o specjalnych właściwościach fizycznych, metale nieżelazne i ich stopy, polimery, ceramika, cermetale, szkło, biomateriały, nanomateriały, materiały inteligentne, materiały o szczególnych właściwościach eksploatacyjnych, materiały wytwarzane metodą spiekania proszków.
Literatura podstawowa1) Dobrzański L.A: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo,WNT 2002; 2) Dobrzański L.: Metalowe materiały inżynierskie, WNT 2004; 3) Ciszewski B., Przetakiewicz W.: Nowoczesne materiały w technice, wyd.Bellona 1993; 4) Ashby M.F, Jones D.: Materiały inżynierskie.Właściwości i zastosowania t.1, WNT 1995; 5) Ashby M.F, Jones D.: Kształtowanie struktury i właściwości. Dobór materiałów,WNT 2005 t.2, WNT 1995; 6) Ashby M.F, Jones D.: Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim,WNT 1998; 7) Nowacki J.: Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną,WNT 2005; 8) Olszyna A.R.: Ceramika supertwarda, Wyd.Of.Pol.Warsz.; 9) Praca zbiorowa pod red. Adama Mazurkiewicza (wersja elektroniczna): Nanonauki i nanotechnologie. Stan i perspektywy rozwoju.Wyd. ITE 2007; 10) Kucharczyk W., Mazurkiewicz A.,Żurowski W.: Nowoczesne materiały konstrukcyjne, - wybrane zagadnienia, Wyd.Pol.Radomskiej 2011.
Literatura uzupełniająca
Uwagi