Współczesne materiały inżynierskie

Modern engineering materials

2018Z

Kod przedmiotu1609N2-WSMIN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceMateriałoznawstwo i obróbka cieplna,Technologia metali, Tworzywa sztuczne i kompozyty,Technogie spajania, Technogie wytwarzania.
Wymagania wstępnewiedza ogólnotechniczna
Opis ćwiczeńIdentyfikacja materiałów inżynierskich oraz ich właściwości na podstawie wybranych części maszyn i narzędzi. Systemy klasyfikacji i oznaczanie stopów żelaza i metali nieżelaznych na podstawie PN, EN. Zamienniki materiałowe. Materiały na części maszyn i narzędzia wytwarzane metodą spiekania proszków. Wspomagany komputerowo dobór materiałów inżynierskich. Właściwości materiałów ceramicznych. Zużycie korozyjne elementów urządzeń, konstrukcji oraz narzędzi. Materiały kompozytowe. Biomateriały. Materiały szklane.
Opis wykładówCharakterystyka i właściwości materiałów inżynierskich. Metody wytwarzania materiałów inżynierskich. Stale o podwyższonej wytrzymałości : stale maraging, stale bainityczne, stale o strukturze gradientowej. Materiały ceramiczne i ich właściwości. Materiały biomimetyczne ich zastosowanie. Rozwój materiałów kompozytowych i polimerowych. Materiały twarde i supertwarde- techniki wytwarzania, właściwości i zastosowanie. Rola nanomateriałów i materiałów inteligentnych. Materiały nadprzewodzące i węglowe. Stopy metali nieżelaznych w zastosowaniach inżynierskich. Stopy nadplastyczne. Materiały amorficzne i nanokrystaliczne. Materiały typu SMART.
Cel kształceniaPoznanie najnowszych osiągnięć materiałowo-technologicznych mających zastosowanie na części maszyn i urządzeń, na narzędzia, konstrukcje oraz elementy funkcjonalne.Omawiane są w ujęciu problemowym możliwości kształtowania struktury i właściwości materiałów konstrukcyjnych, które wytwarzane są metodami obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej,termomechanicznej. Omawiane są również w ujęciu technicznym stopy metali o specjalnych właściwościach fizycznych, metale nieżelazne i ich stopy, polimery, ceramika, cermetale, szkło, biomateriały, nanomateriały, materiały inteligentne, materiały o szczególnych właściwościach eksploatacyjnych, materiały wytwarzane metodą spiekania proszków.
Literatura podstawowa1) Dobrzański L.A., Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo., t. 1, WNT Warszawa, 2002, s. 1-1500 2) Dobrzański L.A., Metalowe materiały inżynierskie., t. 1, WNT Warszawa, 2004, s. 1-916 3) Ciszewski B., Przetakiewicz W., Nowoczesne materiały w technice., t. 1, Bellona, 1993, s. 1-243 4) Ashby M.F, Jones D., Materiały inżynierskie.Właściwości i zastosowania., t. 1, WNT Warszawa, 1995, s. 1-338
Literatura uzupełniająca1) Pampuch R., wyd. AGH UWND, Kraków , Współczesne materiały ceramiczne., 2005r., tom -, -s. 2) Mazurkiewicz A., wyd. ITE wersja elektroniczna, Nanonauki i nanotechnologie. Stan i perspektywy rozwoju., 2007r., tom -, -s. 3) Nowacki J., wyd. WNT Warszawa, Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną,, 2005r., tom -, -s. 4) Ashby M.F, Jones D., wyd. WNT Warszawa, Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim., 1998r., tom - 5) Olszyna A.R., wyd. Oficyna Wyd.Pol.Warsz., Ceramika supertwarda., 2001r., tom -, 1-153s. 6) Kucharczyk W., Mazurkiewicz A., Żurowski W., wyd. Wyd.Pol.Radomskiej, Nowoczesne materiały konstrukcyjne, - wybrane zagadnienia., 2011r., tom -, -s.
Uwagi