Język obcy

2018Z

Kod przedmiotu37-00-30-N2-I
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnedeklarowana znajomość języka obcego na poziomie B2
Opis ćwiczeńWprowadzenie i wyćwiczenie materiału leksykalno-gramatycznego umożliwiającego przygotowanie do komunikacji w języku obcym w zakresie tematycznym dotyczącym wybranych elementów języka specjalistycznego; analiza tekstów naukowych i dyskusja, rozwiązywanie zadań i ćwiczeń językowych, tłumaczenie tekstów; prezentowanie rozmaitych metod uczenia się, zachęcanie do samooceny, samodzielnego poszukiwania prawidłowości językowych i formułowania reguł; różnorodność form pracy (indywidualna, w parach, w grupach) i typów zadań pozwalających na uwzględnienie w procesie nauczania indywidualnych uzdolnień i cech charakteru studentów.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaKształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych, pozwalających studentom na rozumienie, tłumaczenie i posługiwanie się leksyką specjalistyczną z zakresu danego kierunku studiów na poziomie B2+
Literatura podstawowaKelly K., "Science", Macmillan,2008; Kelly K., "Geography", Macmillan, 2009; Otto B, Otto M., "Here is the news", Poltext 2010; Bonamy D., "Technical English", Pearson 2011; MacKenzie I., "English for Business Studies", Cambridge University Press 2010; Grice T., "Nursing 2", Oxford University Press 2007; W. Binerowska, S. Rokitina, W. Rotkiewicz, W. Skukowski, Język rosyjski dla studentów Technologii Żywności, wyd. ART w Olsztynie, Olsztyn 1994; W. Roszczenko, M. Wójcik, Teksty rosyjskie i ćwiczenia dla kierunku ochrona środowiska. wyd. II, wyd. AR w Lublinie, Lublin, 1999; I. Obłąkowska-Galanciak, B. Jeglińska, Język rosyjski w turystyce, wyd. UWM, Olsztyn, 2002; G. Drozdowska, M. Sztolberg, Język rosyjski dla studentów Pedagogiki, wyd. II. Wyd. UMK w Toruniu, Toruń 1995; A. Buczel, 2009r., "Rosyjski w biznesie", wyd. Edgard Języki obce. pl.; Schlüter S., Menschen Berufstrainer, wyd. Hueber Verlag, 2015r; Grigull I., Raven S., Geschäftliche Begegnungen, wyd. Schubert-Verlag
Literatura uzupełniająca
Uwagi