Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w budowie maszyn
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Teoria i technika eksperymentu
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Zarządzanie przedsiębiorstwem i biznesplan
1
ZAL-O
Wykład
15
II - Podstawowe
Matematyka
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Mechanika analityczna i drgania
3
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
30
Podstawy metod numerycznych
2,5
ZAL-O
BRAK
ZAL-O
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
30
Wytrzymałość materiałów
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Komputerowe wspomaganie projektowania
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Projekt konstrukcyjny interdyscyplinarny
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Modelowanie konstrukcji pojazdów
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Problemy smarowania i zużywania maszyn
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Energetyka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Metodyka pisania pracy dyplomowej
1
ZAL
Wykład
12
Numeryczne metody obliczeniowe 1
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Robotyzacja procesów przemysłowych
2,5
ZAL
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Wykład
15
15
15
Współczesne materiały inżynierskie
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Zintegrowane systemy wytwarzania
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Instalacje elektryczne pojazdów
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Kontrola stanu technicznego pojazdów
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Praca przejściowa E
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
30
Urządzenia mechatroniczne w pojazdach
3
ZAL
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa
20
ZAL
Pracownia magisterska
0
Przedmiot do wyboru
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Terotechnologia
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Rzeczoznawstwo i ekspertyzy techniczne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Seminarium dyplomowe E-1
1,5
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
Technologia napraw pojazdów
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
30
SUMA
30,0