Instalacje elektryczne pojazdów

Electrical installations of vehicles

2022Z

Kod przedmiotu09S2O-INELPO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówiadomości wstępne – tematyka wykładów, literatura, warunki zaliczenia przedmiotu. Przepisy bezpieczeństwa. Oddziaływanie prądu elektrycznego na człowieka. Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem Wiadomości podstawowe z elektryczności: prąd, rezystancja, napięcie. Schematy połączeń elektrycznych w pojazdach. Części składowe i budowa obwodu elektrycznego. Symbole graficzne. Schematy ideowe, połączeń i obwodu. Oznaczenia urządzeń elektrycznych. Pomiary wielkości elektrycznych na pojeździe. Metody i środki. Analiza systemowa i schematy przepływu sygnałów w pojeździe. Sygnały analogowe i cyfrowe Silnik elektryczny i prądnica Przekaźnik Układy zapłonowe Układy wtryskowe Układy regulacji i sterowania dynamiki jazdy Układ oświetlenia i sygnalizacji. Hybrydowe i elektryczne pojazdy samochodowe.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Identyfikacja instalacji elektrycznej pojazdu samochodowego Podstawowe obliczenia elektryczne, projekt instalacji elektrycznej wybranego obwodu eklektycznego Pomiar parametrów elektrycznych wybranych obwodach eklektycznych Metody poszukiwania usterek w instalacji elektrycznej Identyfikacja charakterystyk czujników i elementów wykonawczych zastosowanie oscyloskopu w elektrotechnice samochodowej Magistrala typu CAN.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak