Matematyka

Mathematics

2021L

Kod przedmiotu09S2O-MATEM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krysicki W., Włodarski L, Analiza matematyczna w zadaniach, t. II, PWN, dowolny 2) Gewert M., Skoczylas Z., Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria, przykłady, zadania., OW GiS, dowolny 3) Zachwieja G., Równania różniczkowe zwyczajne i elementy rachunku operatorowego, Supremum, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi