Modelowanie konstrukcji pojazdów

Modeling of vehicle construction

2021L

Kod przedmiotu09S2O-MODKPO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówiadomości wstępne – tematyka wykładów, literatura, warunki zaliczenia przedmiotu. Metodologia modelowania i rodzaje modeli. Modelowanie i symulacja. Relacje modelowania i symulacji. Zasadność modelowania i wierność symulacji. Napór aerodynamicznych. Metody weryfikacji modeli Symulacja; reguły interakcji Struktura modelu i reakcja układu.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Modelowanie ruchu pojazdu samochodowego Modelowanie charakterystyki trakcyjnej i dynamicznej pojazdu samochodowego Modelowanie energochłonności pojazdu samochodowego Modelowanie procesu hamowania pojazdu samochodowego Modelowanie procesu rozpędzania pojazdu samochodowego Modelowanie prędkości ruchu pojazdu przed zderzeniem. Zachowanie się obiektów w warunkach naporu aerodynamicznego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak