Podstawy metod numerycznych

Fundamentals of numerical methods

2021L

Kod przedmiotu09S2O-POMNU
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa, 1993 2) A. Szatkowski, J. Cichosz, Metody numeryczne. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2002 3) Dahlquist, A. Bjork, Metody numeryczne, PWN, Warszawa, 1983 4) J. i M. Jankowscy, Przegląd metod i algorytmów numerycznych, WNT, Warszawa, 1981 5) A. Jankowski, Algorytmy metod numerycznych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 1981 6) A. Zalewski, R. Cegieła, MATLAB – obliczenia numeryczne i ich zastosowania, Wyd. Nadkom, Poznań, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi