Praca przejściowa E

Term project E

2022Z

Kod przedmiotu09S2O-PRACE
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi