Rzeczoznawstwo i ekspertyzy techniczne

Expertise and technical opinions

2022L

Kod przedmiotu09S2O-RET
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Rzeczoznawstwo – uwarunkowania procesu w Polsce i Unii Europejskiej. 2. Metody oceny zużycia maszyn i pojazdów. 3. Źródła informacji w rzeczoznawstwie. 4. Metody wyceny maszyn. 5. Informacje przedstawiane w sprawozdaniach z wyceny. 6. Ekspertyzy sądowe. 7. Zadania i zakres ekspertyz. 8. Rzeczoznawstwo samochodowe i określanie przyczyn wypadków drogowych. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:1. Przykłady wyceny maszyn na rynku wtórnym – 4h 2. Procedura sporządzania ekspertyz technicznych – 5h 3. Ocena jakości powłok malarskich – 4h. 4. Ocena parametrów funkcjonalnych maszyn – 4h. 5. Metody identyfikacji pojazdów i maszyn – 2h.. 6. Proste metody oceny stanu technicznego pojazdów i maszyn – 2h.. 7. Komputerowe metody wyceny pojazdów i maszyn – 2h.. 8. Kosztorysowanie napraw pojazdów i maszyn (opcjonalnie) -2h. 9. Ocena zgodności maszyn z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy (opcjonalnie) – 2h..
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi