Seminarium dyplomowe E-1

Diploma seminar E-1

2022L

Kod przedmiotu09S2O-SEMDYP
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń:Rola zajęć seminaryjnych i promotora w tworzeniu pracy. Zasady przygotowywania pracy dyplomowej od strony merytorycznej i redakcyjnej. Procedura dyplomowania. Sposoby pozyskiwania literatury. Konstrukcja poszczególnych rozdziałów i ich rola w całości pracy. Umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania i wyrażania przekazywanych treści. Umiejętność publicznej prezentacji treści związanych z wykonywaną pracą dyplomową z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i nowoczesnych pomocy audiowizualnych. Program antyplagiatowy
Opis wykładówIUM:Rola zajęć seminaryjnych i promotora w tworzeniu pracy. Zasady przygotowywania pracy dyplomowej od strony merytorycznej i redakcyjnej. Procedura dyplomowania. Sposoby pozyskiwania literatury. Konstrukcja poszczególnych rozdziałów i ich rola w całości pracy. Umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania i wyrażania przekazywanych treści. Umiejętność publicznej prezentacji treści związanych z wykonywaną pracą dyplomową z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i nowoczesnych pomocy audiowizualnych. Program antyplagiatowy.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi