Technologia napraw pojazdów

Technology of vehicle repair

2022L

Kod przedmiotu09S2O-TECHNP
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówasady przyjmowania i przechowywania pojazdów skierowanych do naprawy. Technologia napraw silników samochodowych. Technologia napraw zespołów napędowych. Technologia napraw układów chłodzenia ogrzewania i klimatyzacji. Technologia napraw układu hamulcowego. Technologia napraw układu zawieszenia. Kompleksowe naprawy nadwozi samochodowych. Naprawy poszycia pojazdu i powłok lakierniczych. Technologia napraw kół i ogumienia. Zasady projektowania stacji obsługowo-naprawczych.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Ocena stopnia zużycia elementów układu korbowo tłokowego, sporządzanie profilu zużycia tuleji cylindrowej. Weryfikacja elementów układu napędowego pojazdów. Weryfikacja sprzęgieł ciernych. Pomiary nadwozia dla celów naprawy. Projektowanie dokumentacji technologicznej naprawy wybranego układu pojazdu. Projektowanie stacji obsługi technicznej pojazdów. Zaliczenie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi