Teoria i technika eksperymentu

Theory and technique of experiment

2021L

Kod przedmiotu09S2O-TEITE
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1. Pojęcia podstawowe. 2. Cele eksperymentu 3. Przebieg eksperymentu 4. Podstawowe funkcje statystyczne. 5. Metody optymalizacji. 6. Określanie niepewności pomiarów. 7. Eliminacja wyników odstających,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:1. Zmienne naturalne i kodowane, tworzenie macierzy eksperymentu 2. Obliczanie regresji liniowej dla planów 2^n 3. Obliczanie równań regresji drugiego stopnia 4. Metoda simpleksów 5. Metoda największego spadku 6. Opracowanie statystyczne wyników pomiarów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Namieśnik, P. Konieczka, B. Zygmunt, E. Bulska, A. Świtaj - Zawadka, A. Ludwikowska, M. Rompa, Ocena i Kontrola Jakości Wyników Pomiarów Anialitcznych, WNT, 2017 2) A. Gadomska-Gajadhur D. Jańczewski C. Różycki L. Synoradzki, Projektowanie procesów technologicznych. Matematyczne metody planowania eksperymentów, OWPW, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi