Urządzenia mechatroniczne w pojazdach

Mechatronic devices in vehicles

2022Z

Kod przedmiotu09S2O-URZMWP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówIstota mechatroniki samochodowej. Podstawowe układy sterowania silnikami o ZI i ZS Przetworniki pomiarowe i sensory używane w technice samochodowej. Systemy diagnostyki pokładowej samochodu. Sieci komunikacyjne samochodu. Systemy bezpieczeństwa biernego i czynnego samochodu.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Wstęp do mechatroniki samochodowej. Sensory samochodowe 1(sensory analogowe, zawory, i inne elementy). Sensory 2 (przepływomierz FORD, pomiar odległości). Badanie systemów wtrysku paliwa w silnikach o ZI i ZS. Samochodowe sieci komunikacyjne. Badanie systemu SRS.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Olszewski, Urządzenia i systemy mechatroniczne, REA, 2009 2) P. Drzewiecki, Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych, KaBe, 2006 3) W. Zimmermann, R. Schmidgall, Magistrale danych w pojazdach. Protokoły i standardy, WKiŁ, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi