Współczesne materiały inżynierskie

Modern engineering materials

2022Z

Kod przedmiotu09S2O-WSMIN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Ashby, H. Shercliff, D. Cebon, Inżynieria materiałowa, t. 2, Galaktyka, 2010 2) J. Sieniawski, A. Cyunczyk, Struktura ciał stałych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2008 3) Ashby M.F., Jones D.R.H., Materiały inżynierskie, WNT, 1995 4) Inoue A., Hashimoto K. , Amorphous and Nanocrystalline Materials: Preparation, Properties, and Applications, Springer, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi