Zintegrowane systemy wytwarzania

Integrated manufacturing systems

2022Z

Kod przedmiotu09S2O-ZINSW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów Zasady pracy w systemie Catia v5., - Interface użytkownika, - Projektowanie na płaszczyznach, - Zasady posługiwania się szkicownikiem, - Part modeling; dostępne narzędzia, - Operacje na konturach, - Zasady wymiarowania, - Parametryzacja zmiennych, - Wykorzystanie więzów, - Tworzenie modeli 3D, - Tworzenie elementów geometrycznych w przestrzeni, - Tworzenie modeli powłokowych; podstawowe narzędzia, - Budowa modelu złożeniowego, - Tworzenie dokumentacji technicznej, - Dobór strategii obróbczej, - Dobór narzędzi skrawających, - Cykle obróbcze, - Obróbka zgrubna i wykańczająca, - Dobór odpowiedniego postprocesora, - Tworzenie sekwencji obróbki, - Generowanie kodu NC. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:1. System Catia v5. Modułowość systemu. Zasady posługiwania się interfejsem, podstawowe ruchy sterowania myszką, Wprowadzenie w interfejs użytkownika, dostosowywanie pasków narzędzi - 2h, 2. Part design, wybór płaszczyzny szkicowania, podstawowe narzędzia szkicownika - 3h, 3. Więzy wymiarowe i geometryczne - 1h, 4. Part modeling, modelowanie 3D - 5h, 5. Dobór ścieżki obróbki - 2h, 6. Generowanie kodu NC i implementacja plików NC na obrabiarce CNC - 2h
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
UwagiW godzinach ćwiczeń nie wyodrębniono czasu, który zostanie poświęcony na wprowadzenie do ćwiczeń oraz zaliczenie przedmiotu.