Zarządzanie przedsiębiorstwem i biznesplan

Business management and business plan

2021L

Kod przedmiotu09S2O-ZPiB
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającePrzedsiębiorczość
Wymagania wstępneZnajomość podstaw funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówCele i zadania przedsiębiorstwa na rynku wraz z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wizja strategiczna oraz misja przedsiębiorstw. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego otocznia. Analiza konkurencyjnych zasobów i umiejętności przedsiębiorstwa. Słabe i mocne strony przedsiębiorstwa analiza SWOT. Niepewność i ryzyko ekonomiczne przedsiębiorstwa. Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego funkcje. Procesy decyzyjne. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie. Wprowadzanie innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych. Patenty i wzory użytkowe zastrzeżenia UPRP. Kadra kierownicza oraz nadzór nad przedsiębiorstwem. Etyka zarządzania w czasie kryzysu. Tworzenie biznesplanu - charakterystyka firmy, strategia rozwoju firmy, analiza finansowa, plan działania. Uzyskanie Certyfikatów/ Biznesplan, Jak założyć własną firmę, Prawo pracy,
Cel kształceniaZapoznanie się z podstawami zarządzania przedsiębiorstwem. Umiejętność stworzenia biznesplanu dla własnej działalności gospodarczej. Poznanie zbioru dobrych zasad odnośnie tworzenia biznesplanów i referownie biznesplanó na forum grupy. Uzyskanie Certyfikatów z PARP/ jak założyć własną firmę, Prawi pracy, Biznesplan,
Literatura podstawowa1) Helion,Gliwice, Tworzenie biznesplanu dla bystrzaków , Helion,Gliwice, 2010
Literatura uzupełniająca1) Praca zbiorowa, wyd. wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne ., Przedsiębiorstwo Teoria i praktyka zarządzania",, 2010r., tom
Uwagi