Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w budowie maszyn
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
14
16
Teoria i technika eksperymentu
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
Zarządzanie przedsiębiorstwem i biznesplan
1
ZAL-O
Wykład
8
II - Podstawowe
Matematyka
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
12
12
Mechanika analityczna i drgania
3
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Wykład
8
12
16
Podstawy metod numerycznych
2,5
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
12
Wytrzymałość materiałów
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
8
III - Kierunkowe
Komputerowe wspomaganie projektowania
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
8
Projekt konstrukcyjny interdyscyplinarny
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
16
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Komputerowe modelowanie konstrukcji
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
8
Przetwarzanie sygnałów
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
12
VI - Praktyka
Praktyka dyplomowa
6
ZAL
Praktyki
160
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Etykieta
0,5
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
16
III - Kierunkowe
Energetyka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
Metodyka pisania pracy dyplomowej
1
ZAL
Wykład
6
Numeryczne metody obliczeniowe 1
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
16
Robotyzacja procesów przemysłowych
2,5
ZAL
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
8
Współczesne materiały inżynierskie
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
Zintegrowane systemy wytwarzania
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dynamika konstrukcji
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
16
Języki programowania
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
12
8
Praca przejściowa I
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
16
Systemy diagnostyczne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
12
8
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
16
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa
20
ZAL-O
Pracownia dyplomowa
0
Przedmiot do wyboru
1,5
Terotechnologia
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
12
12
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Nieliniowa mechanika ciała stałego
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
12
Numeryczne metody obliczeniowe 2
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
12
12
Seminarium dyplomowe I-1
1,5
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
24
SUMA
30,0