Komputerowe modelowanie konstrukcji

Computer modeling of structures

2021L

Kod przedmiotu09N2O-KMK
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówZaawansowane metody modelowania części i złożeń z zastosowaniem programów typu CAD. Modelowanie części o złożonym kształcie. Projektowanie zespołów, w tym części w kontekście zespołu. Modelowanie powierzchniowe. Połączenie modelowania powierzchniowego i bryłowego. Konstrukcja spawana. Konstrukcja blaszana. Projektowanie form odlewniczych. Zastosowanie równań w projektowaniu części i złożeń.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Modelowanie części. Modelowanie części o złożonym kształcie. Projekt zespołu: wykrywanie kolizji, widok rozstrzelony. Projekt części w kontekście zespołu. Zastosowanie konfiguracji. Podstawy modelowania powierzchniowego. Połączenie modelowania powierzchniowego i bryłowego. Modelowanie części blaszanych: model osłony blaszanej na bazie części bryłowej, model zawierający rozcięcia, model części blaszanej na podstawy wyciągnięcia po profilach. Konstrukcja spawana: podstawy modelowania konstrukcji spawanej, dodawanie dowolnej bryły do istniejącej konstrukcji, definicja własnych profili. Podstawy projektowania formy odlewniczej. Projekt części w kontekście zespołu. Zastosowanie równań . Wymiana danych między programami.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Domański J., SolidWorks 2020. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady, Helion, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi