Nieliniowa mechanika ciała stałego

Non-linear mechanics of solid bodies

2022L

Kod przedmiotu09N2O-NMCS
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi