Numeryczne metody obliczeniowe 1

Numerical analysis 1

2022Z

Kod przedmiotu09N2O-NMO1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) O. C. Zienkiewicz, Metoda elementów skończonych, Arkady, 1992 2) W. Gawroński, J. Kruszewski, W. Ostachowicz, W. Wittbrodt, Metoda elementów skończonych w dynamice konstrukcji, Arkady, 1984 3) S. S. Rao, The finite element method for engineering, Pergamon Press, 1992
Literatura uzupełniająca
Uwagi