Projekt konstrukcyjny interdyscyplinarny

The structural design of interdisciplinary

2021L

Kod przedmiotu09N2O-PKI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi