Podstawy metod numerycznych

Fundamentals of numerical methods

2021L

Kod przedmiotu09N2O-POMNU
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi