Przetwarzanie sygnałów

Signal processing

2021L

Kod przedmiotu09N2O-PSYG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R.G.Lyons, Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, WKŁ, Warszawa, 2000 2) K.G. Beauchamp, Przetwarzanie sygnałów metodami analogowymi i cyfrowymi, WNT, Warszawa, 1978
Literatura uzupełniająca
Uwagi