Systemy diagnostyczne

Diagnostic systems

2022Z

Kod przedmiotu09N2O-SDIAG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówiagnostyka techniczna wiadomości ogólne – modele, systemy diagnostyczne, Wprowadzenie do diagnostyki wibroakustycznej, Badania wibroakustyczne – identyfikacja stanu technicznego obiektów na podstawie analizy widmowej, Tłumieni i sprężystość, jako parametr oceny stanu technicznego obiektu, Rezonans maszyn, Trajektoria ruchu wału, jako nośnik informacji o stanie technicznym obiektu,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Analiza widmowa drgań, Wyznaczanie częstotliwości drgań własnych obiektów metodą eksperymentalną, Identyfikacja postaci drgań własnych metodą eksperymentalną, Akustyka w procesie oceny stanu technicznego obiektów, Identyfikacja częstotliwości i tłumienia obiektów metoda analityczną, Identyfikacja częstotliwości i tłumienia obiektów metoda eksperymentalna i symulacyjną, Wyznaczenie współczynnika sztywności i tłumienia układu mechanicznego metodą eksperymentalną i symulacyjną, Opracowanie systemu diagnostycznego wybranego obiektu technicznego
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi