Wytrzymałość materiałów

Strength of materials

2021L

Kod przedmiotu09N2O-WYTMAT
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów, t. 1, WNT, 2007 2) Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów, t. 2, WNT, 2000 3) Niezgodziński M., Niezgodziński T., Wytrzymałość materiałów, WN PWN, 2004 4) Niezgodziński M., Niezgodziński T., Zadania z wytrzymałości materiałów, WNT, 2006 5) Zielnica J., Wytrzymałość materiałów, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 1996 6) Banasiak M., Grossman K., Trombski M., Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, WN PWN, 1992
Literatura uzupełniająca
Uwagi