Mechanika analityczna i drgania

Analytical mechanics and vibrations

2021L

Kod przedmiotu09S2O-MEANID
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówTensor momentów bezwładności. Kinematyka i dynamika ruchu kulistego ciała sztywnego; ruch ogólny ciała sztywnego; składanie obrotów. Zjawisko żyroskopowe, reakcje dynamiczne łożysk. Więzy, przemieszczenia przygotowane, zasada prac przygotowanych. Współrzędne uogólnione, równania Lagrange'a. Klasyfikacja i podział drgań. Analiza modalna, współrzędne główne. Drgania układów o wielu stopniach swobody (wał korbowy silnika). Dyskretna transformacja Fouriera. Metoda małego parametru. Drgania nieliniowe. Metoda Ritza. Drgania parametryczne. Drgania samowzbudne. Tłumienie dynamiczne drgań.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Badanie drgań układów mechanicznych o skończonej liczbie stopni swobody na podstawie modeli wirtualnych. Numeryczna analiza drgań układów sprężystych o ciągłym rozkładzie masy. Analiza i synteza Fouriera sygnałów drganiowych. Obliczanie częstości i postaci drgań własnych układu silnik-prądnica. Pomiar drgań układu sprężystego o ciągłym i dyskretnym rozkładzie masy. Badanie drgań własnych belki wspornikowej. Pomiar okresu nieliniowych drgań układu. Opracowanie wyników pomiarów i analiza drgań badanych układów. Modelowanie układów rzeczywistych.,ĆWICZENIA:Tensor momentów bezwładności. Kinematyka i dynamika ruchu kulistego ciała sztywnego; ruch ogólny ciała sztywnego; składanie obrotów. Zjawisko żyroskopowe, reakcje dynamiczne łożysk. Zasada prac przygotowanych. Równania Lagrange'a.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Leyko J., Mechanika ogólna, t. t. 1, WN PWN, 2005 2) Leyko J., Mechanika ogólna, t. t. 2, WN PWN, 2005 3) Osiński Z, Mechanika ogólna, WN PWN, 2000 4) Jarzębowska E., Jarzębowski W., Mechanika ogólna, WN PWN, 2000 5) Nizioł J., Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki, WNT, 2006 6) Osiński Z., Teoria drgań, PWN, 1980 7) Parszewski Z., Drgania i dynamika maszyn, WNT, 1982 8) Mieszczerski I.W., Zbiór zadań z mechaniki, PWN, 1971 9) Leyko J., Szmelter J. i in., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej, WNT, 1972 10) Kurowski R., Parszewski Z., Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, PWN, 1972
Literatura uzupełniająca
Uwagi