Numeryczne metody obliczeniowe 1

Numerical analysis 1

2022Z

Kod przedmiotu09S2O-NMO1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi