Numeryczne metody obliczeniowe 2

Numerical analysis 2

2022L

Kod przedmiotu09S2O-NMO2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sobieski W., Lipiński S., Dudda W., Trykozko A., Marek M., Wiącek J., Matyka M., Gołębiewski J., Granularne Ośrodki Porowate (Rozdział 8), [on-line], 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi