Projekt konstrukcyjny interdyscyplinarny

The structural design of interdisciplinary

2021L

Kod przedmiotu09S2O-PKI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dietrich Marek i inni, Podstawy konstrukcji maszyn, t. 1,2,3, WNT, 2016 2) Osińskiego Z, Podstawy konstrukcji maszyn, PWN, 2001 3) Kurmaz L. W, Podstawy konstrukcji maszyn. Projektowanie, PWN, 1999 4) 4. Osiński Z., J. Wróbel, Wybrane Metody Komputerowego Wspomagania Konstruowania Maszyn, PWN, 2000 5) 7. Muller L, Przekładnie zębate. Projektowanie, WNT, 1996 6) ., Książki, artykuły opracowania dotyczące projektowanych obiektów technicznych, ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi