Robotyzacja procesów przemysłowych

Robotization of industry

2022Z

Kod przedmiotu09S2O-RPP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Olszewski M., Manipulatory i roboty przemysłowe, WN-T, 1985 2) Spong M.W., Vidyasagar M., Dynamika i sterowanie robotów, WN-T, 1997 3) Jezierski E., Dynamika robotów, WN-T, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi