Seminarium dyplomowe I-1

Diploma seminar I-1

2022L

Kod przedmiotu09S2O-SEMD-1
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Seminarium dyplomowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi