Technologie informacyjne w budowie maszyn

Information technology in machine building

2021L

Kod przedmiotu09S2O-TIWBM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładównformatyczne platformy do analizy, symulacji, optymalizacji i przetwarzania danych na przykładzie programów FluidSIMh i FluidSIMp. Języki wyższego poziomu jako narzędzie do tworzenia układów nadzoru procesów roboczych. Obsługa układów sterowania z poziomu biblioteki dynamicznej. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:1. Wprowadzenie - 1h. 2. Budowa modelu układu hydraulicznego w środowisku FluidSIM - 2h. 3. Analiza funkcjonalna modelu hydraulicznego w środowisku FluidSIM - 2h. 4. Budowa modelu układu pneumatycznego w środowisku FluidSIM - 2h. 5. Struktura i algorytmy funkcjonowania wybranego systemu przetwarzania i analizy danych - 2h. 6. Zapis cyfrowy opracowanych algorytmów funkcjonowania w językach wyższego poziomu - 6h.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak