Ichtiologia i akwakultura - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Ekologia ekosystemów wodnych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Ekonomia
2
ZAL-O
Wykład
30
Fizyka
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Hydrobiologia
5,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
40
20
Limnologia
3
ZAL-O
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Ćwiczenia terenowe
10
15
5
III - Kierunkowe
Systematyka ryb
5,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Genetyka
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Hydrochemia z elementami chemii nieorganicznej
4,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Matematyka i statystyka
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Mikrobiologia
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
III - Kierunkowe
Anatomia i embriologia ryb
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
40
20
Biologia ryb
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
40
20
Prawo w ochronie środowiska i gospodarce rybacko-wędkarskiej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Biochemia z elementami chemii bioorganicznej
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Instrumentalny monitoring środowiska wodnego
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Organizacja i zarządzanie
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Budowle i urządzenia hydrotechniczne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Dobrostan organizmów wodnych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Fizjologia ryb
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
25
20
Operat wodnoprawny
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Zarządzanie zasobami ryb w wodach śródlądowych
5
ZAL-O
EGZ
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Ćwiczenia terenowe
20
30
10
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Systemy zarządzania jakością
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Innowacyjne systemy chowu i hodowli ryb (RAS)
5
ZAL-O
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia praktyczne
15
15
15
15
Operat rybacki
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Rozród ryb
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Techniki połowu ryb
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
35
10
Toksykologia
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Wylęgarnictwo
5
ZAL-O
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia praktyczne
15
20
10
15
V - Praktyka
Praktyka I
2,5
ZAL-O
Praktyki zawodowe
40
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Akwakultura zwierząt bezkręgowych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Choroby ryb
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Chów i hodowla ryb w stawach
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
Chów ryb w RAS
5
ZAL-O
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia praktyczne
15
30
10
5
15
Metody znakowania i monitoringu ryb
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Paszoznawstwo i żywienie ryb
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Przedmiot do wyboru: blok I D
4
Przedmiot do wyboru: blok II D
4
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przedmiot do wyboru: blok Ichtiologia stosowana I/blok Akwakultura I
10
Przedmiot do wyboru: blok Ichtiologia stosowana II/blok Akwakultura II
4
Przedmiot do wyboru: blok Ichtiologia stosowana III/blok Akwakultura III
2
Raporty i oceny oddziaływania na środowisko
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Rekreacyjne zagospodarowanie i użytkowanie wód
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Seminaria dyplomowe I
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
V - Praktyka
Praktyka II
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
120
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Fundusze unijne i programy rozwoju akwakultury oraz gospodarki rybacko-wędkarskiej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Logistyka i transport ryb
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Praca dyplomowa
15
ZAL-O
Pracownia dyplomowa
150
Przedmiot do wyboru: blok III D
4
Przetwórstwo ryb i owoców morza
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Seminaria dyplomowe II
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
SUMA
30,0