Budownictwo - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Budownictwo

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
16
8
Przedmiot humanistyczno-społeczny I
2
II - Podstawowe
Zaawansowana matematyka
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
8
16
III - Kierunkowe
Metody komputerowe
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
16
16
Teoria sprężystości i plastyczności
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
16
16
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
16
16
Złożone konstrukcje betonowe 1
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
16
16
Złożone konstrukcje metalowe 1
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
16
16
VI - Praktyka
Praktyka
6
ZAL
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
16
IV - Specjalnościowych
Ekonomika i organizacja w drogownictwie
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
8
10
Geoinżynieria drogowa
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
16
10
Geotechnika drogowa
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
8
14
Konstrukcja nawierzchni drogowych
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
8
16
Projektowanie dróg i ulic
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
16
16
Projektowanie konstrukcji inżynierskich obiektów drogowych
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
8
10
Technologia materiałów drogowych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
16
10
Technologia nawierzchni drogowych
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
8
10
Technologia robót drogowych
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
8
10
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot humanistyczno-społeczny II
2
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
8
IV - Specjalnościowych
Eksploatacja i utrzymanie dróg
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
14
10
Inżynieria ruchu drogowego
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
16
10
Praca dyplomowa
20
ZAL-O
Pracownia dyplomowa
0
Projektowanie węzłów drogowych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
14
10
Seminarium dyplomowe
1
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
16
SUMA
30,0