Inżynieria ruchu drogowego

Road traffic engineering

2018L

Kod przedmiotu2811N2-IRD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzającebudownictwo komunikacyjne, matematyka, statystyka
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńZajęcia realizowane są w formie ćwiczeń, podczas których studenci wykonują na podstawie zadanych parametrów wyjściowych i warunków ruchowych projekt techniczny skrzyżowania wraz z obliczeniem jego przepustowości
Opis wykładówW ramach przedmiotu przedstawiane są zagadnienia dotyczące zagadnień inżynierii ruchu drogowego w tym: charakterystyka użytkowników dróg, pojazdów i ich warunków ruchu na drodze, metodyka prowadzenia badań i analiz ruchu, omówienie elementów geometrycznych dróg i ulic, analiza przepustowości dróg i ulic, skrzyżowań, oznakowanie dróg i ulic, elementy sygnalizacji świetlnej, bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Cel kształceniaOpanowanie zagadnień dotyczących inżynierii ruchu drogowego, organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego
Literatura podstawowa1) S. Datka, W. Suchorzewski, M., Tracz, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 1999 2) 2. S. Datka, W. Suchorzewski, M., Tracz. Inżynieria ruchu , WKŁ , 2001 3) 3. Krystek R., Węzły drogowe, WKŁ, 1992 4) Praca zbiorowa, 6. Obliczanie przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji, GDDPiA, 2001 5) Praca zbiorowa, 8. Metoda obliczania przepustowości rond, GDDPiA, 2004 , WKŁ, 2001 2) Krystek R.,, Węzły drogowe, Praca zbiorowa, 6. Obliczanie przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji, GDDPiA, 2001 5) Praca zbiorowa, 8. Metoda obliczania przepustowości rond, GDDPiA, 2004, WKŁ, 1992
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak