Praca dyplomowa

Diploma thesis

2018L

Kod przedmiotu2811N2-MK-PRDYP
Punkty ECTS 20
Typ zajęć Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
Przedmioty wprowadzająceBudownictwo ogólne, Konstrukcje betonowe, Konstrukcje metalowe, Materiały budowlane, Technologia robót budowlanych, Ekonomika Budownictwa
Wymagania wstępneogólna wiedza z zakresu budownictwa
Opis ćwiczeńOmówienie wymagań dotyczących pracy dyplomowej inżynierskiej, przebiegu jej obrony i egzaminu dyplomowego. Zasady korzystania z literatury naukowej i technicznej z zachowaniem praw autorskich. Wytyczne pisania pracy dyplomowych. Opracowanie prezentacji dyplomowej. Konsultacje w zakresie kolejnych etapów pisania pracy dyplomowej
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaOpracowanie przez studenta pracy inżynierskiej.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak