Seminarium dyplomowe

Diploma seminar

2018L

Kod przedmiotu2811N2-MK-SEMDYP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty kierunkowe i specjalnościowe
Wymagania wstępneSymulacja komputerowa z wykorzystaniem systemu MATLAB.
Opis ćwiczeńPraca dyplomowa i różnica między pracą inżynierską a magisterską: streszczenie i wymagania dotyczące opisu teoretycznego, obliczeń, badań, analizy i wniosków prac magisterskich. Komputerowa analiza analityczna i systemowa. MES pod względem informatycznym: symulacje komputerowe MES z elementami trójkątnymi (dla zagadnienia stateczności skarpy), optymalizacja konstrukcji muru oporowego z wykorzystaniem programu komputerowego MATLAB - projektowanie wybranych elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem metody obliczeń numerycznych . Omówienie i wykonanie zadań projektowych, badawczych odpowiednich dla specjalności.
Opis wykładów-
Cel kształceniaPrzygotowanie studenta do wykonania pracy dyplomowej.
Literatura podstawowa1) Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych., t. -, Wyd. Uczelniane ATR, Bydgoszcz, 1999, s. 149 2) Wiszniewski A., Jak przekonująco mówić i przemawiać., t. -, PWN, 1994, s. 224 3) Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską., t. -, Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 196
Literatura uzupełniająca1) Mrozek B., Mrozek Z., MATLAB i simulink - poradnik użytkownika, t. , Helion, Gliuwice, 2004, s. 2) Kattan, Peter I., MATLAB Guide to Finite Elements An Interactive Approach, t. , Springer, 2007, s.
Uwagi