Przedmiot do wyboru

2017L

Kod przedmiotu2811N2-PDW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi