Projektowanie konstrukcji inżynierskich obiektów drogowych

Road engineering structure design

2018Z

Kod przedmiotu2811N2-PKIOD
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzająceBudownictwo komunikacyjne, Geologia, Fundamentowanie
Wymagania wstępneZnajomość tematyki związanej z budownictwem drogowym. Znajomość zasad projektowania inżynierskiego i wymiarowania konstrukcji.
Opis ćwiczeńWykonanie projektu koncepcyjnego drogowego obiektu inżynierskiego w postaci kładki dla pieszych lub mostu drogowego.
Opis wykładówW ramach wykładów zostaną przekazane wiadomości związane z budową i projektowaniem specjalnej infrastruktury drogowej takiej jak mosty, wiadukty, estakady i kładki dla pieszych. Zostaną omówione zasady ich wymiarowania i zasady przyjmowania obciążeń i liczenie ich konstrukcji.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zaznajomienie się z rodzajami drogowych obiektów inżynierskich. Poznanie ich konstrukcji oraz zasadami i sposobem wymiarowania.
Literatura podstawowa1) Madaj A., Wołowicki W., Podstawy projektowania Budowli mostowych, t. 1, WKŁ, 2003 2) Glinicki P., Budownictwo podziemne, t. skrypt, Politechnika Białostocka, 1994
Literatura uzupełniająca1) Madaj A., Wołowicki W., Budowa i utrzymanie mostów, t. 1, WKŁ, 1995
Uwagi