Praktyka

Practice

2017L

Kod przedmiotu2811N2-PRAKT
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzająceBudownictwo ogólne, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, materiały budowlanemateriały budowlane 1, chemia
Wymagania wstępneZnajomość zasad wykonywania robót budowlanych
Opis ćwiczeńPraktyka - Wykonawstwo dokumentacji budowlanej, organizowanie i nadzór robót budowlanych.
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaPrzygotowanie studenta do pracy w zespole, zastosowanie w praktyce wiadomości teoretycznych uzyskanych przez studenta w czasie studiów.
Literatura podstawowa1) Dyżewski A, Technologia i organizacja budowy, t. 1, Arkady, 1989 2) W. Martinek P. Nowak P. Woyciechowski, Technologia robót budowlanych, OWPW, 2010
Literatura uzupełniająca1) Zespół specjalistów i praktyków, Poradnik Kierownika Budowy, FORUM, 2015
UwagiPraktyka w budowlanej firmie projektowej lub wykonawczej