Przedsiębiorczość

Entrepreneurship

2018L

Kod przedmiotu2811N2-PRZEDSIE
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnewiedza, umiejętności i kompenetcje społeczne zdobyte na zajęciach w trakcie realizacji studiów
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówPrzedsiębiorczość: prakseologiczne zasady przedsiębiorczości, przedsiębiorczość jako sposób działania; czynniki określające efektywność działań, modele działań przedsiębiorczych. Planowanie przedsięwzięć: proces podejmowania decyzji, kreowanie pomysłów, projektowanie produktu, innowacje, analiza otoczenia, analiza ryzyka przedsięwzięcia, czynniki decydujące o sukcesie firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem (wybrane elementy). Samozatrudnienie we współczesnej gospodarce (rola, znaczenie). Inkubatory przedsiębiorczości. Elementy ochrony danych osobowych i własności intelektualnej w małym przedsiębiorstwie. Ja przedsiębiorca - droga do własnej firmy.
Cel kształceniaDostarczenie rozszerzonych wiadomości związanych z przedsiębiorczością w tym znaczeniem przedsiębiorczości w warunkach gospodarki konkurencyjnej oraz wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi przedsiębiorstwami. Zapoznanie z istotą przedsiębiorczości jako cechy działalności ludzkiej, innowacyjności zbiorowej i indywidualnej, poszukiwania i wykorzystywania różnych form wspierania przedsiębiorczości. Przedstawienie zasady racjonalnego gospodarowania, prakseologii, czyli teorii sprawnego działania
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi