Projektowanie węzłów drogowych

Design of roads junctions

2018L

Kod przedmiotu2811N2-PWD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzającebudownictwo komunikacyjne, inżynieria ruchu
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńWprowadzenie i wydanie tematów ćwiczeń projektowych. Omówienie zasad projektowania węzłów drogowych. Kryteria wyboru wariantu węzła drogowego. Omówienie szczegółowych zasad projektowania elementów składowych węzłów - zjazdów, wjazdów i łącznic.
Opis wykładówPrzepisy i czynniki wpływające na zastosowanie węzłów drogowych. Przepustowość elementów węzła drogowego. Zasady liczenia przepustowości i wymiarowania części składowych węzła drogowego. Zasady geometrycznego projektowania węzłów drogowych. Kształtowanie łącznic w planie i profilu. Rodzaje nawierzchni drogowych na obiektach mostowych i wiaduktach. Wyposażenie wiaduktów.
Cel kształceniaopanowanie podstawowych zagadnień dotyczących projektowania i budowy węzłów drogowych
Literatura podstawowa1) 2. S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz, Inżynieria ruchu , t. 1, WKŁ, 2001 2) 3. Krystek R., Węzły drogowe, t. 1, WKŁ, 1992 3) Praca zbiorowa, 6. Obliczanie przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji, t. 1, GDDKiA, 2001 4) Praca zbiorowa, 8. Metoda obliczania przepustowości rond, t. 1, GDDKiA, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak