Technologia materiałów drogowych

Road materials technology

2018Z

Kod przedmiotu2811N2-TMDR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzająceMateriały budowlane 1, materiały budowlane 2.
Wymagania wstępneOgólna wiedza z zakresu materiałów drogowych.
Opis ćwiczeńBadania podstawowych właściwości asfaltów, kruszyw drogowych, cementów i betonów drogowych.
Opis wykładówMateriały drogowe tradycyjne, odpadowe i miejscowe. Kompozyty bitumiczne - klasyfikacja, skład, metody otrzymywania, zastosowanie. Wypełniacze i mikrowypełniacze w mieszance mineralno-bitumicznej (mączki mineralne, popioły). Badania bitumicznych materiałów drogowych. Materiały w betonowych nawierzchniach drogowych (cement, kruszywa).
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy w zakresie bitumicznych i cementowych materiałów drogowych, ich właściwości, metod badania oraz oceny jakości. Zapoznanie studentów z technologią produkcji i materiałów drogowych.
Literatura podstawowa1) M. Kalabińska, J.Piłat, P.Radziszewski, Technologia materiałów i nawierzchni drogowych, t. , Oficyna Wyd.Politechniki Warszawskiej, 2003, s. 2) J. Piłat, P. Radziszewski, Nawierzchnie asfaltowe, t. , Wydawnictwa Komunikacji i Łączności,, 2010, s. 3) D. Godlewski, Nawierzchnie drogowe, t. , Oficyna Wyd.Politechniki Warszawskiej, 2011, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi