Zaawansowana matematyka

Advanced mathematics

2017L

Kod przedmiotu2811N2-ZAMAT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzająceRachunek różniczkowy
Wymagania wstępneZnajomość podstaw rachunku różniczkowego i całkowego
Opis ćwiczeńBadanie przykładów tensorów naprężeń. Rozwiązywanie równań liniowych w pochodnych cząstkowych. Badanie typów równań w pochodnych cząstkowych.
Opis wykładówPojęcie tensora. Tensor naprężeń i jego własności. Równania różniczkowe w pochodnych cząstkowych. Przykłady równań opisujących zagadnienia inżynierskie. Równania liniowe w pochodnych cząstkowych. Klasyfikacja równań stopnia 2.
Cel kształceniaPoznanie najważniejszych metod inżynierskich opartych na zaawansowanych pojęciach matematycznych
Literatura podstawowa1) Marko Vojinovic, Tensor calculus, PWN, 1960 2) Andrzej Gawęcki , Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych, PWN, 2003 3) Grzegorz Łysik, Równania Różniczkowe Cząstkowe. Skrypt wykładów, Kielce, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi