Złożone konstrukcje betonowe 1

Complex concrete structures 1

2017L

Kod przedmiotu2811N2-ZBK1I
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzającewytrzymałość materiałów, mechanika budowli, konstrukcje betonowe 1 i 2
Wymagania wstępnewiedza w zakresie wyznaczania sił wewnętrznych i naprężeń w przekrojach układów prętowych oraz wymiarowanie zginanych, ścinanych ściskanych elementów żelbetowych
Opis ćwiczeńProjekt dźwigara strunobetonowego. Obliczenia statyczne, wymiarowanie przekrojów, rysunki konstrukcyjne
Opis wykładówProjektowanie i wykonawstwo konstrukcji strunobetonowych oraz kablobetonowych.
Cel kształceniaStudent zdobywa podstawowe umiejętności projektowania typowych elementów strunobetonowych i kablobetonowych w technologii monolitycznej i prefabrykowanej.
Literatura podstawowa1) 11. Ajdukiewicz A., Mames J., Konstrukcje z betonu sprężonego, Polski Cement Sp. z o.o, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi